Innoverende aspecten voor onze studenten

De juridische klinieken voeren een innoverende pedagogie in. Studenten kunnen naast de klassieke programma’s van rechtenstudies toekomstgerichte juridische problemen behandelen in verband met de nieuwe technologieën. De klinieken zijn gebaseerd op een praktische methode die erop gericht is studenten bewust te maken van de multidisciplinariteit van de beroepswereld waarin zij hun bekwaamheden en vaardigheden gaan uitoefenen. Studenten worden van heel dichtbij geconfronteerd met de werkelijkheid van de beroepswereld dankzij de begeleiding die zij krijgen, niet alleen van juridische beroepsbeoefenaren maar ook van wetenschappers. In de rechten richt men zich zelden op de toekomst. Maar de snelle ontwikkeling van digitale technologieën maakt dat we ons niet meer kunnen beperken tot uitsluitend reactief recht. We moeten anticiperen op de toekomstige behoeften. De studenten van vandaag moeten bewust gemaakt worden van deze dimensie. Met de juridische kliniek kunnen ze ondergedompeld worden in de wereld van justitie. Door de studenten te vragen zich te buigen over een recht dat nog niet bestaat, komen ze tot het inzicht dat het recht creatief is en voortdurend in aanbouw.

Experimenteren om te begrijpen, begrijpen om te leren 

Studenten hebben behoefte juridische vaardigheden te ontwikkelen op nog weinig bestudeerde gebieden die geen deel uitmaken van het studieprogramma (de nieuwe technologieën). Ze krijgen zo een goed inzicht in de justitiële wereld in zijn geheel, in al zijn complexiteit en menselijkheid. Ze ervaren het van binnenuit en kunnen de verschillende uitdagingen zo beter begrijpen.

Anderzijds worden rechtenstudenten betrokken bij het juridische onderzoek. Ervaring opdoen op het gebied van juridisch onderzoek is op zich een factor om hun kennis te consolideren en juridisch te leren redeneren. De studenten werken net als juridische beroepsbeoefenaren, hetgeen meer zin aan hun studie geeft en hen concreet inzicht geeft in hun professionele toekomst. Ze leren communiceren met niet-juristen om bij te dragen aan de maatschappelijke discussie rond deze technologieën. Zich op deze manier het vak eigen maken sluit aan bij de behoeften van hun toekomstige werkgevers.

Vaardigheden

  • Verwerving van vaardigheden op het gebied van digitaal recht en nieuwe technologieën.
  • Verwerving van pedagogische vaardigheden: de juridische procedure begrijpen en verhelderen, zin geven aan justitie door toepassing en overdracht, formuleren van juridische kritiek.
  • Verwerving van juridische knowhow: in staat zijn tot juridische kritiek, nodig voor hun toekomstige vak.
  • Verwerving van technische vaardigheden: opstellen van juridische stukken en onderzoekswerkzaamheden
  • Verwerving van een methodologie voor juridisch onderzoek: het opstellen van onderzoeksartikelen die juridische beschouwingen genereren, ontstaan uit praktische gevallen en behandeld in het kader van fictieve processen; het voorstellen van innoverende oplossingen voor sociale en juridische vraagtekens i.v.m. het gebruik van nieuwe technologieën.
  • Verbetering van samenwerkingsvaardigheden: werken in een multidisciplinair en internationaal team op technische gebieden
  • Verantwoordelijkheid bij het nemen van besluiten; ontwikkeling van de bewustwording van de sociale verantwoordelijkheid van de jurist
  • Verwerving van multidisciplinaire vaardigheden en het vermogen om transdisciplinair te werken.
  • Professionalisering. Studenten hebben een beroepservaring: supervisie en validatie door juridische beroepsbeoefenaren. Discussie en communicatie met professionele juristen.
  • Persoonlijke ontwikkeling: zich verbeteren met spreken in het openbaar, van analyse tot argumentatie, vertrouwen, verantwoordelijkheid, autonomie, aanpassingsvermogen, respect, luisteren, reactiviteit, gestrengheid.