Artikelen

Artikelen (in Nederlands)

 • Linden, T.E. van der & Walree, T.F. (2018). De collectieve procedure als oplossing voor het privaatrechtelijke handhavingstekort bij een datalek? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade, 19 (4), 105-113
 • Walree, T.F. (2019). Eigen schuld van de betrokkene bij een onrechtmatige verwerking van zijn persoonsgegevens. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 150 (7246), 516-527
 • Hildebrandt, M. (2020). Computationeel tegenspel: de nieuwe ruimte van het recht. Actioma, 2020 (211), 12-18
 • Ranchordás, S. (2020). Innovatie en betere regelgeving, In: RegelMaat. 35, 5, 347-364
 • Zuiderveen Borgesius, Frederik J., ‘Twee jaar toepassing van de AVG’ [‘Two years of applying the GDPR’], Open Rondetafelgesprek, Tweede Kamer [Dutch Parliament], The Hague, 19 November 2020
 • Hildebrandt, M. (2021). Algometrisch strafrecht: spiegel of echoput. Kunstmatige intelligentie in het strafrecht. Delikt en Delinkwent, 2021/51 (7), 651-666
 • Reijneveld, M.D. (2021). De verwerking van persoonsgegevens door de faillissementscurator bij de uitoefening van zijn taak. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 38 (4), 91-103
 • Tjong Tjin Tai, E. (2021). Blockchain en contractenrecht. Ars Aequi, 70(11), 996-999
 • Vennmanns, T.J. (2021) Verbetering van toegang tot de rechter via digitale infrastructuur en Online Dispute Resolution-procedures: het belang voor ontwikkelingslanden en in het bijzonder voor Suriname, Surinaams Juristenblad, afl. 1, 58-78
 • Walree, T.F. (2021). Cyberjunk. Over de non-conformiteit van videogames. Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken, 2021 (3), 147-155
 • Hu, W.Y. (2022). Juridische eisen aan de betrouwbaarheid van digitale toestemming in de AVG. Computerrecht, 2022 (2), 86-96
 • Reijneveld, M.D. (2022). Niet-naleving van de AVG. Een risico voor boedel en curator? Tijdschrift voor Insolventierecht, 30 (2), 42-52

Artikelen (in Engels)

 • André Janssen and Mateja Durovic, « The Formation of Blockchain-based Contracts in the Light of Contract Law », European Review of Private Law, Volume 26, Issue 6, 2018, pp. 753-772
 • Pietro Ortolani, « The impact of blockchain technologies and smart contracts on dispute resolution. Arbitration and court litigation at the crossroads », Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme, Volume 24, Issue 2, 2019, pp. 430-448
 • Pietro Ortolani, « Self-Enforcing Online Dispute Resolution. Lessons from Bitcoin », Oxford Journal of Legal Studies, Volume 36, Issue 3, 2016, pp. 595-629
 • Pietro Ortolani, « The Three Challenges of Stateless Justice », Journal of International Dispute Settlement, Volume 7, Issue 3, 2016, pp. 596-627
 • Sofia Ranchordás, « Nudging Citizens Through Technologies in Smart Cities », International Review of Law, Computers and Technology, Volume 34, Issue 2, 2020, pp. 254-276
 • Kate Klonick, « The Facebook Oversight Board: Creating an Independent Institution to Adjudicate Online Free Expression », Yale Law Journal, Volume 129, Issue 8, 2020, pp. 2418-2499
 • Evelyn Douek, « Governing Online Speech: From ‘Posts-As-Trumps’ to Proportionality and Probability », Columbia Law Review, Volume 121, Issue 3, 2021, pp. 759-834
 • Kelvin Low and Eliza Mik, « Pause the Blockchain Legal Revolution », International & Comparative Law Quarterly, Volume 69, Issue 1, 2020, pp. 135-175
 • Frederik Zuiderveen Borgesius, « Strengthening legal protection against discrimination by algorithms and artificial intelligence », The International Journal of Human Rights, Volume 24, Issue 10, 2020, pp. 1572-1593
 • Roger Brownsword and Han Somsen, « Law, Innovation and Technology: Fast-Forward to 2021 », Law, Innovation and Technology, Volume 13, Issue 1, 2021, pp. 1-28
 • Tim Walree and Pieter Wolters, « The Right to Compensation of a Competitor for a Violation of the GDPR », International Data Privacy Law, Volume 10, Issue 4, 2020, pp. 346-355
 • Nick Seaver, « Algorithms as culture: Some tactics for the ethnography of algorithmic systems », Big Data and Society, Volume 4, Issue 2, 2017, pp. 1-12