Innoverende aspecten voor de industrie en R&D

De juridische kliniek is gebaseerd op de toekomstgerichte bestudering van juridische gevallen die betrekking hebben op kunstmatige intelligentietechnologieën in de testfase, waarvan verondersteld wordt dat het feitelijke gebruik juridische problemen zal gaan oproepen, waarover van tevoren nagedacht moet worden om te anticiperen op de noodzaak de toepasselijke rechtsregels te wijzigen, of nieuwe regels te creëren. Al deze veranderingen houden belangrijke administratieve en reglementaire uitdagingen in. Het kan gemakkelijk gebeuren dat een onderneming de weg kwijtraakt in de steeds complexer wordende regelgevingen of overrompeld wordt door een handigere, innoverende concurrent. In die context gaan digitale technologieën voor nieuwe problemen zorgen op juridisch vlak:

 • Openbare vrijheid: bescherming van persoonsgegevens,
 • Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer: binnendringing van de technologieën in de persoonlijke levenssfeer: bijv.: afluisteren / opnemen / delen / verkrijgen en exploiteren van gegevens door verbonden voorwerpen (IoT), robotmetgezellen, zelfrijdende voertuigen enz.
 • Persoonlijke waardigheid: kleinering van de mens tegenover de machine, afhankelijkheid, verlies van beslissingsbevoegdheid,
 • Vrijheid van meningsuiting en denken: mechanisme van blokkering/automatische censuur door machines, aantasting van de diversiteit van meningen (rol van GAFA als de facto monopolies), manipulatie van de meningen (Cambridge Analytica), risico van eenheidsdenken
 • Aansprakelijkheid: wie is aansprakelijk als de schade veroorzaakt wordt door nieuwe technologieën: de machine, de fabrikant, de gebruiker of de ontwerper?
 • Bedrijven zijn essentiële partners aangezien zij aan de oorsprong staan van opkomende, nieuwe technologische uitdagingen. Ze stellen de Universiteiten beter in staat de vraagstukken en problemen te identificeren en zoveel mogelijk vooraf operationele oplossingen voor deze problemen voor te stellen. Door de deelname van bedrijven aan het project kan dus een constante synergie gegarandeerd worden tussen hun behoeften en de vaardigheden die ontwikkeld worden in de academische opleiding en de juridische kliniek.
 • Elk bedrijf wijst een referent voor het project aan. Alle partnerbedrijven zijn hightechbedrijven. Door concrete gevallen voor te stellen, dragen ze bij aan het definiëren van problemen die bestudeerd worden in het kader van fictieve processen. Deze bedrijven kunnen op hun beurt voordeel trekken uit de beschouwingen rond de behandelde gevallen en ze kunnen de punten waar speciaal op gelet moet worden, opnemen in de productontwikkeling.


Impact op bedrijven

 • Ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van maatschappelijke aansprakelijkheid van het bedrijf
 • Anticipatie op de risico’s van productontwikkeling of fundamenteel onderzoek door de betrokken instanties (wetenschappelijk/technisch comité; service risk management/development)
 • De verworvenheden toepassen in de klantrelatie
 • Anticipatie op nieuwe, toekomstgerichte, strategische juridische problemen
 • Versterking van de positie als indiener van voorstellen / raadgever van de overheid
 • Zichtbaarheid van het bedrijf door de aandacht in de media voor oplossingen die voortkomen uit de fictieve processen

Opwaardering van het imago van het bedrijf bij studenten en justitiabelen