Innowacje dla świata przemysłu oraz badań i rozwoju

Klinika prawa polega na prospektywnym badaniu przypadków prawnych dotyczących technologii sztucznej inteligencji, znajdujących się w fazie testowania. Ich faktyczne wykorzystanie może rodzić problemy prawne, które powinny być wcześniej zakwestionowane, aby przewidzieć potrzebę modyfikacji obowiązujących przepisów prawnych lub stworzenia nowych. Wszystkie te przekształcenia wiążą się z poważnymi wyzwaniami administracyjnymi i regulacyjnymi. Przedsiębiorstwo może łatwo zostać przytłoczone przez coraz bardziej złożone przepisy lub przez bardziej zwinnego i innowacyjnego konkurenta. W tym kontekście nowe technologie cyfrowe spowodują pojawienie się nowych kwestii prawnych:

 • Wolność publiczna: ochrona danych osobowych,
 • Poszanowanie prywatności: ingerencja technologii w prywatność: np.: podsłuchiwanie / nagrywanie / udostępnianie / odzyskiwanie i wykorzystywanie danych pochodzących z podłączonych przedmiotów (Inernet of Things), robotów towarzyszących, pojazdów autonomicznych itp.
 • Godność osoby: pozbawienie osoby możliwości działania przed maszyną, zależność, utrata możliwości podejmowania decyzji,
 • Wolność wypowiedzi, opinii i myśli: mechanizm automatycznej zapory/cenzury przez maszyny, podważanie pluralizmu opinii (rola faktycznych monopoli GAFA), manipulacja opinią (Cambridge Analytica), ryzyko uniformizacji myśli
 • Odpowiedzialność: kto ponosi odpowiedzialność w przypadku szkód spowodowanych przez nowe technologie: maszyna, producent, użytkownik, projektant?

Przedsiębiorstwa są naszymi niezbędnymi partnerami, ponieważ to one są źródłem powstawania nowych wyzwań technologicznych. Dzięki nim uczelnie mogą lepiej identyfikować zagadnienia i problemy oraz proponować rozwiązania operacyjne dla tych kwestii na jak najwcześniejszym etapie. Udział przedsiębiorstw w projekcie gwarantuje zatem stałą synergię między ich potrzebami a umiejętnościami rozwijanymi w ramach szkoleń uniwersyteckich i kliniki prawnej.

Każde przedsiębiorstwo wyznacza referenta do projektu. Wszystkie przedsiębiorstwa partnerskie pochodzą z branży high-tech. Proponując konkretne przypadki, pomagają zdefiniować zagadnienia, które są badane w ramach próbnych procesów sądowych. W zamian mogą skorzystać z wniosków, które zostały wyciągnięte na podstawie proponowanych przypadków, i w ten sposób przewidzieć rozwój, który w razie potrzeby uwzględni zidentyfikowane punkty czujności.

Wpływ na przedsiębiorstwa

 • Rozwój umiejętności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Przewidywanie ryzyka związanego z rozwojem produktu lub badaniami podstawowymi przez zainteresowane organy (komitet naukowy/techniczny; dział zarządzania ryzykiem/dział rozwoju)
 • Przeniesienie zdobytej wiedzy na relacje z klientem
 • Przewidywanie strategicznych, przyszłościowych i nowatorskich zagadnień prawnych
 • Wzmocnienie pozycji jako siły napędowej dla propozycji/doradztwa dla władz publicznych
 • Widoczność przedsiębiorstwa dzięki nagłośnieniu w mediach rozwiązań wynikających z próbnych procesów sądowych.
 • Promocja przedsiębiorstwa wśród studentów i opinii publicznej