Wywiady z nauczycielami-badaczami

Wywiad z dr hab. P. Tereszkiewiczem, prof. UJ