Czym jest klinika prawa?

Kliniki prawa pełnią społeczną i edukacyjną misję oraz zapewniają szkolenia i demokratyzują dostęp do prawa.

Historia klinik prawa

Narodziny w Stanach Zjednoczonych

Kliniki prawa albo Law clinics pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku w Ameryce z inicjatywy dwóch nauczycieli akademickich, którzy chcieli rozszerzyć nauczanie prawa o obserwacje terenowe. Następnie stopniowo kliniki rozszerzyły swoją działalność na inne kraje w Afryce, Azji, a ostatnio także w Europie, w tym we Francji, Polsce, Włoszech czy Holadnii.
Na początku XX wieku studenci zainteresowali się praktyką swojego zawodu i zaczęły powstawać zalążki klinik prawa, takich jak poradnia pomocy prawnej, z których pierwsza została stworzona przez studentów Uniwersytetu Pensylwanii już w 1893 roku.
Dopiero po II wojnie światowej na wydziałach prawa wprowadzono kliniki prawa jako część kształcenia uniwersyteckiego. Kliniki te są strukturalnie zintegrowane z programem nauczania. Dziś praktycznie każda amerykańska szkoła prawa ma swoją własną klinikę prawa, a często nawet kilka.

Słownik

Użycie słowa „klinika” pochodzi ze słownictwa medycznego. Używa się go do określenia rodzaju obserwacyjnego nauczania i praktyki, w którym studenci mają bezpośredni kontakt z pacjentami.

Cel klinik

Klinika ma podwójny cel: edukacyjny i społeczny. Polega na przyjmowaniu i udzielaniu bezpłatnej informacji prawnej dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które często nie są świadome swoich praw. Osoby te powierzają swoje problemy studentom prawa, którzy zajmują się nimi bezpośrednio pod opieką oraz przy wsparciu wykładowców i praktyków. Studenci udzielają informacji na temat obowiązującego prawa i możliwych kroków, jakie może podjąć powód. W ten sposób studenci pogłębiają swoje wykształcenie poprzez doświadczenie konkretnych przypadków.

Rozwój klinik prawa

Od lat 70. w świecie anglosaskim powstawały kliniki prawa, zintegrowane z uniwersyteckimi programami studiów prawniczych, od licencjackich po magisterskie. Stopniowo kliniki rozszerzyły swoją działalność na inne kraje w Afryce, Azji, a ostatnio także w Europie, w tym we Francji. Uniwersytety zrozumiały wagę profesjonalizacji kształcenia studentów oraz uzupełnienia teoretycznego nauczania prawa o jego praktykę w realnym kontekście. Jednocześnie kliniki te zapewniały łatwiejszy dostęp do prawa i dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich obywateli.