Wymiar międzynarodowy

Technologie cyfrowe będą miały w przyszłości znaczący wpływ na przepisy prawne. Ramy prawne będą musiały się dostosować, jeśli nie odnowić, aby lepiej regulować rozwój nowych technologii.

Ambitny projekt europejski

Nowe przepisy, które zostaną ustanowione, będą miały zasięg europejski, na przykład w odniesieniu do pojazdów autonomicznych, platform cyfrowych, robotyki czy sztucznej inteligencji.

Ponadto w komunikacie z dnia 7 grudnia 2018 roku (COM (2018) 795 final) podkreślono konieczność zajęcia się przez Europę tymi kwestiami i rozwijania wiedzy specjalistycznej w tych dziedzinach.

Dlatego też stworzenie sieci europejskich uniwersytetów partnerskich, posiadających specjalistyczną wiedzę na temat prawnych implikacji technologii cyfrowych, jest jednym z głównych wyzwań strategicznych Europy. Inwestycja kilku zespołów w różnych państwach członkowskich UE ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, że prace te nie będą ograniczone do ram prawa krajowego, ponieważ technologie te są z natury ponadnarodowe.

TechLaw Clinics, tworząc klinikę prawa w dziedzinie eksperymentalnych technologii cyfrowych, będzie testować identyczne problemy w różnych środowiskach prawniczych, w różnych krajach europejskich, rozwijając nowe podejście edukacyjne i pedagogiczne w szkolnictwie wyższym.