De internationale dimensie

In de toekomst zullen digitale technologieën een belangrijke invloed hebben op de rechtsregels. Het juridische kader moet aangepast of zelfs vernieuwd worden om de ontwikkeling van de nieuwe technologieën beter te reguleren.

Een ambitieus Europees project

De nieuwe regels die opgesteld zullen worden, zullen een Europese draagwijdte hebben, zoals voor zelfrijdende voertuigen, digitale platforms, robotica en kunstmatige intelligentie.

Bovendien wordt in de communicatie van 7 december 2018 (COM (2018) 795 final) de nadruk gelegd op de noodzaak voor Europa om deze onderwerpen te behandelen en een expertise op deze gebieden te ontwikkelen.

Daarom is de aanleg van een netwerk van Europese partneruniversiteiten, die een expertise hebben ontwikkeld op het gebied van juridische gevolgen van de digitale technologie, erkend als één van de belangrijkste strategische uitdagingen van Europa. De investering van meerdere teams in verschillende lidstaten van de EU is essentieel om te garanderen dat deze werkzaamheden zich niet beperken tot het nationale recht, daar deze technologieën wezenlijk transnationaal zijn.

Door een toekomstgerichte juridische kliniek op het gebied van experimentele digitale technologieën op te zetten, gaat TechLaw Clinics identieke problemen in verschillende juridische omgevingen en in verschillende Europese landen testen door een nieuwe educatieve en pedagogische aanpak in het hoger onderwijs te ontwikkelen.