Książki

2021

  • Szostek D., Legal tech. Czyli jak bezpiecznie korzystać z narzędzi informatycznych w organizacji, w tym kancelarii oraz dziale prawnym, Warszawa 2021.
  • Mazur J., Algorytm jako informacja publiczna w prawie europejskim, Warszawa 2021. Pobierz.

2020

  •  L. Lai, M. Świerczyński (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Warszawa 2000.

2019

  • K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane. Warszawa 2019.

2018

  • Chłopecki A., Sztuczna inteligencja-szkice prawnicze i futurologiczne, Warszawa 2018.
  • Markiewicz R., Sztuczna inteligencja i własność intelektualna (w:)A. Adamczyk (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
  • Szczerbowski J., Lex cryptographia, Warszawa 2018. 
  • Szostek D., Blockchain a prawo, Warszawa 2018.