Artykuły

2021

 • Krzemińska M., Rzeszutek M., Stosowanie smart kontraktów w obrocie konsumenckim – wybrane problemy, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 6(10) – Artykuł autorstwa uczestników 2. edycji projektu TechLawClinics na WPiA UŁ. Przejdź do artykułu.
 • Czym jest Deep Learning i jakie ma znaczenie https://www.sas.com/pl_pl/insights/analytics/deep-learning.html
 • Auleytner A., Stępień M.J., Wyjaśnialność sztucznej inteligencji a prawo autorskie. Rozważania na tle projektowanych uregulowań prawnych możliwości wyjaśnienia systemów sztucznej inteligencji, Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.
 • Bar G., Skibicki R., Wyzwania prawne związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w usługach cyfrowych, Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.
 • Czapska M., Nożykowski R., Wizerunek a nowe technologie – wybrane problemy prawne, Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.
 • Konarski X., Status prawny platform internetowych na podstawie projektu Aktu o usługach cyfrowych (AUC), Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.
 • Kubsik S., Ochrona patentowa rozwiązań wykorzystujących technologie komputerowe – przegląd najnowszych trendów w Polsce i na świecie, Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.
 • Piechocki A., Gorzkowska K., Planowane zmiany w cyberbezpieczeństwie, Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.
 • Wasilewski P., Obiektywizacja naruszenia dóbr osobistych w Internecie, czyli o kryterium „przeciętnego odbiorcy”, Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.
 • Węgrzyn Ł., Rozporządzenie ws. Operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego – uwagi na tle proponowanej regulacji, Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.
 • Widła B., Wybrane prawne aspekty udostępniania i korzystania z internetowych API, Prawo Nowych Technologii 2021, nr 1.

2020

 • Nowak A., Węgłowska M., Gapsa M., Profilowanie na podstawie danych osobowych konsumentów przetwarzanych przez pojazd autonomiczny, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 7(9) – Artykuł autorstwa uczestników 1. edycji projektu TechLawClinics na WPiA UŁ Przejdź do artykułu.
 • Helińska L., Paczocha B., Piskorz A., Prawne aspekty ochrony konsumenta oraz odpowiedzialność za szkody w kontekście samochodów autonomicznych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020, nr 7(9) – Artykuł autorstwa uczestników 1. edycji projektu TechLawClinics na WPiA UJ. Przejdź do artykułu.
 • Hadrowicz S., Smart kontrakt jako umowa, Monitor Prawny Handlowy nr 4/2020.
 • Pecyna M., Behan A., Smart Contracts – nowa technologia prawa umów?, Transformacje Prawa Prywatnego 2020, nr 3.

2019

 • Konieczna A., Problematyka sztucznej inteligencji w świetle prawa autorskiego, ZNUJ PPWI 2019, nr 4.
 • Kubsik S., Drzewiecki Z., Rozwiązywanie sporów powstałych na gruncie smartkontraktów, Dodatek do Monitora Prawniczego 2019, nr 21.

2018

 • Stolarski P., Gałczyk J., Wykorzystanie technologii inteligentnych kontraktów jako platformy dla mikroubezpieczeń, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 541DOI: 10.15611/pn.2018.541.20.
 • Szewczyk J., Pojęcie papieru wartościowego w kontekście tokenów cyfrowych – cz. 2, Monitor Prawa Handlowego 2018, nr 4.

2017

2016

2015

 • Jankowska-Augustyn M., Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji? (w:) A. Bielska-Brodziak (red.), O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, Katowice 2015.